Tábor POZDEC

Panorama Tábor POZDEC
Tělo

Téma první turnus 2012

Rok se s rokem sešel a třicítka dětí nasedla v Brně do autobusu a asi za hodinku spatřili tábořiště Sokola Brno I nedaleko Pozďatína, prostě Pozdec, místo, kde se toto léto konaly olympijské hry. A to hned ty starověké! Tématem letošního tábora byl totiž Asterix a Obelix a olympijské hry. Do starověké Olympie se vydaly hned čtyři národy. První skupina olympioniků (první turnus) reprezentovala svůj vlastní, zcela originální národ – národ ze země Obelnice, Ututálie, Astropolis a Obelov, druhý turnus volil národy starověkého světa – na olympijské hry se vypravili Galové, Germáni, Peršané a Římané. Po tomto rozdělení do skupinek následoval zahajovací ceremoniál olympiády, kde se každá skupinka představila. Národy se prezentovaly svým bojovým pokřikem, namalovaly svůj vlastní erb a předvedly národní tanec, případně krátké divadlo. Nechyběla ani štafeta s olympijskou pochodní, završená slavnostním zapálením olympijského ohně. Nechybělo ani složení přísahy závodníků. Všichni víme, že Asterix a Obelix byli Galové. Proto všechny skupinky započaly svou cestu do Řecka právě z Galie. Prvním úkolem bylo sehnat na cestu potřebné suroviny a materiál. Teprve poté se mohly skupinky vydat na cestu přes Alpy. To už byly kostky vrženy a všichni zúčastnění se dostali do starověkého Říma, kde se pokusili zabít Caesara. Zažili také požár Říma, na kterém si nakonec opekli špekáčky. Další zastávkou na cestě do dějiště olympiády byl Egypt. Zde se naši olympionici zúčastnili závodu mumií a stavby pyramid. Z tohoto afrického státu se všichni přeplavili na starověkou Krétu, kde děti vstoupily do několika labyrintů a snažily se najít východ z nejrůznějších typů bludišť. Vyvrcholením celého tábora byla samotná olympiáda. Závodilo se v disciplínách tradičních i netradičních. Zúčastněné národy změřily své síly v desetiboji, kde prokázaly své schopnosti v bězích, hodech a skocích, vyzkoušely si starověký pentatlon, zahrnující i takové disciplíny jako běh těžkooděnců. Na programu olympiády byly také disciplíny jako šplh na laně, chůze na chůdách, vodní závody a lezení na horolezecké stěně. Nechyběly ani kolektivní sporty – fotbal, házená, lakros, ringo, vodní pólo nebo volejbal. Ne vždy bylo ideální počasí, ale našim závodníkům to rozhodně náladu nezkazilo. Deštivé chvíle využili ke stolním hrám, naučili se uzlování, seznámili se s některými používanými šiframi a naučili se to nejdůležitější ze zdravovědy. Tyto znalosti a dovednosti pak využili v nejedné hře či závodě. Navštívili jsme také vojenské letiště v Náměšti nad Oslavou a vykoupali se v aquaparku. Tak jako každý rok, i letos byl program druhého turnusu doplněný o výlety na kolech. Na kolech jsme poznávali široké okolí tábora a prostředí Vysočiny. Zajeli jsme se podívat do Náměště nad Oslavou, k Dalešické přehradě na Wilsonovu skálu, k ranči s desítkami koní nebo do Třebíče. Větší děti brázdily spíše terén, menší naopak silnice a polní cesty. Nezapomínali jsme ani na kulturu. Uskutečnilo se několik kulturních večerů. V divadelním večeru předvedly jednotlivé národy své ztvárnění starořecké báje Daidalos a Ikaros. Svůj večer měli i recitátoři – vždyť recitace byla tradiční starořeckou olympijskou disciplínou. Tanečníci se vyřádili na večeru nazvaném „Pozdec Dance Show“ – a bylo se opravdu na co dívat! V průběhu tábora se děti mohly naučit i spoustu nových věcí. Kdo měl zájem, mohl se naučit plést košíky – takzvaný pedig. Někteří zcela propadli žonglování, a po dvou týdnech tréninku celkem obstojně žonglovali se třemi míčky. Všechny aktivity, které probíhaly v průběhu tábora, umožnily jednotlivým národům získat co nejlepší výchozí pozici pro boj o poklad. Skupinky na prvním turnusu sbíraly body, soutěžící druhého turnusu byli odměňováni kouzelným nápojem, který mohli dále obohatit speciálními přísadami, které přidával do svého nápoje i sám Panoramix. Vše vyvrcholilo závěrečným hledáním pokladu. Co říci na závěr? Snad jen Pozdecu třikrát hurá a příští rok ahoj!!

Téma